Contact

Mailen

Als je wilt reageren, vragen wilt stellen of met een schrijver in contact wilt komen, dan kan dat door ons te mailen op het volgende adres:

roodzwarteinkt@riseup.net

We gaan aan het werk om binnenkort ook te kunnen communiceren met minder archaïsche middelen, maar voor nu volstaat mail.

Artikel insturen

Als je een artikel wilt bijdragen kan dit uiteraard. Elk artikel zal eerst worden gelezen door alle schrijvers en als er geen bezwaren zijn zal het artikel onder je eigen naam of pseudoniem gepubliceerd worden op de website. Alles dat opgestuurd wordt blijft uiteraard jouw werk en zal zo spoedig mogelijk verwijderd worden als hierom wordt gevraagd. Als je een artikel opstuurt zijn we de volgende informatie nodig:

  • Een titel voor het artikel
  • Een abstract van ongeveer 50 woorden
  • De tekst van het artikel opgedeeld in alinea's
  • Optioneel: een thumbnail voor het artikel

Aan nieuwe schrijvers vragen wij ook om een naam of pseudoniem en om een korte beschrijving van jezelf. Daarnaast zal er ook een portret worden gemaakt in dezelfde eenvoudige stijl als de bestaande protretten.