Over Ons

Motivatie

Camus zei ooit: “ik kom in opstand, dus ik ben”. Daarmee wilde de Algerijnse filosoof zeggen dat de mens, zo lang er onderdrukking bestaat, de plicht heeft de wereld te verbeteren. Dat het opkomen voor de onderdrukten, de hang naar verandering, ons tot mens maakt.

Camus zei ook dat de wereld onvrij is. Dat je daar maar op één manier mee om kan gaan: door vrij te zijn. Zo vrij dat “je bestaan een daad van verzet wordt”. Wij geloven dat het mogelijk is om vrij te zijn. We willen strijden en schrijven voor een wereld waarin vrij zijn geen verzet, maar meedoen is.

Zie het bestaan van dit platform als een daad van verzet. Als een grenzeloos geloof in een betere wereld. Wij zien het, zoals Camus zei, als onze plicht, zolang er onderdrukking bestaat.

Radicaal

Het woord radicaal is niet zomaar een synoniem voor 'extreem', maar het beschrijft de wens om problemen bij hun wortel aan te pakken. Er zijn veel complexe problemen in onze moderne maatschappij. Hun wortels zijn echter eenvoudig samen te vatten. Met onze artikelen leveren wij kritiek op het kapitalisme, autoritarisme en discriminatie. Naast kritiek pogen we ook om alternatieven te beschrijven die gebaseerd zijn op autonomie, democratie en gelijkwaardigheid. Dat is in een notendop wat wij verstaan onder radicaliteit.

Meeschrijven

Wij hebben ook niet de waarheid in pacht en staan dan ook altijd open voor nieuwe schrijvers met nieuwe ideeën. Daarom nodigen we iedereen die zich in ons radicale perspectief kan vinden uit om mee te doen. Schrijvers en lezers van verschillende radicale stromingen moeten zich hier thuis voelen. Dan kunnen we van elkaar leren en samen schrijven over een betere wereld.